Particulieren

Voor elke klant maken we een persoonlijke verzekeringsscan, waarbij naar alle aspecten van de persoonlijke situatie wordt gekeken. De huidige en toekomstige gezinssituatie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Onderstaand treft u een overzicht van de vele mogelijkheden.

Een inboedelverzekering, een ziektekostenverzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en wellicht een (doorlopende) reisverzekering. Waarom zou u al die verzekeringen niet combineren in 1 pakket ?

Bij Wolf Verzekeringen is dit mogelijk !

Dit verzekeringspakket is de perfecte combinatie voor al uw verzekeringen.
Zo bent u altijd op maat verzekerd en heeft u alles overzichtelijk bijeen.

Voordelen:

U bepaalt zelf hoe u betaalt; per jaar, per half jaar, per kwartaal of per maand.

Alle dekkingen zijn op elkaar afgestemd, dus geen overlappingen of hiaten in de dekkingen.
U kunt uit de volgende verzekeringen een particuliere pakketpolis samenstellen:

In en rond uw huis

· Inboedel/opstal combinatie (woonhuis/glas en inboedel samen )
· Inboedelverzekering
· Woonhuisverzekering
· Kostbaarhedenverzekering
· Huis en elektronicaverzekering
· Woonschipverzekering

Uw gezin

· Gezinsongevallenverzekering
· Scholierenongevallenverzekering
· Aansprakelijkheidsverzekering
· Rechtsbijstandverzekering

Uw vrije tijd

· Doorlopende reisverzekering (eventueel incl. annuleringsverzekering)
· Caravanverzekering
· Pleziervaartuigverzekering
· Kampeerautoverzekering
· Oldtimerverzekering

Uw vervoer

· Autoverzekering
· Motorverzekering
. Bromfietsverzekering

Uiteraard kunnen de bovengenoemde verzekeringen ook los worden afgesloten zodat deze aanvullend op uw (huidige) bestaande verzekeringen aansluiten.

Ziektekostenverzekeringen kunnen helaas niet in een pakket worden opgenomen.

                       
    

LET OP !
PER 1 augustus 2019 wordt ons nieuwe adres :

Programmeurstraat 6-C
1033 MT Amsterdam

Correspondentieadres:
Postbus 59637 - 1040 LC - Amsterdam

Tel:  020-6833951
Fax: 020-6831256

                                      Kvk : 360.49.691
Afm : 12016787
Kifid : 300.012321

Bank : NL20Rabo0104047909

Onze Privacy AVG kunt u 
hier vinden!